ΚΑΛΚΑΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ - ΑΘΗΝΑ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

2107779988 - 6944438925 Σύντομη Περιγραφή
ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΟΣ 3 ΑΘΗΝΑ