ΧΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2313048596,6937596862 Σύντομη Περιγραφή
K. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 172 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ