Κουρτίνας Τέχνη

Θεσσαλονίκη - ΧΑΛΑΣΤΡΑ

Βενιζέλου 25, Χαλάστρα