Φίλτρα νερού,υπηρεσίες καθαρισμου και φυσικό αέριο.

Θεσσαλονίκη - ΧΑΛΑΣΤΡΑ

Ελ. Βενιζέλου 30