Σουβλάκια Αττική-Νέο Ηράκλειο Ο Καλοφαγάς

2102855469
Λεωφόρος Ηρακλείου 359