Αιματολογικό Ιατρείο Β. Χατζηαντωνίου

Αθήνα - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Ειδικότητα: Αιματολόγοι
Αλκυόνης 2