Σενιόρου Μαρία DPhil, MRCGP

Αθήνα - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2109826161 / 6983188320 Σύντομη Περιγραφή
Αλκυόνης 3, Παλαιό Φάληρο, 17561, ΑΤΤΙΚΗΣ