ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310911540- 6973881416
ΑΝΑΤ.ΘΡΑΚΗΣ 48 54453
2310911540- 6973881416