ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Πατησίων 291(28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ),ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ