ΦΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310852600-6945996226
ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 40 54639
2310852600-6945996226