ΣΑΣΣΑΡΗ - ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αθήνα - ΠΑΤΗΣΙΑ

2102010150-6932256262
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 291 11144
2102010150-6932256262