Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Χαλκηδόνας

Θεσσαλονίκη - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

Βουλγαροκτόνου 05 με Κατσαντώνη γωνία