Βουλγαροκτόνου 05 με Κατσαντώνη γωνία

Θεσσαλονίκη ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
Βουλγαροκτόνου 05 με Κατσαντώνη γωνία