Εθνική Τράπεζα-Θεσσαλονίκη-Χαλκηδόνα

Εθνικής Αντιστάσεως