Ναυτικοί Όμιλοι-ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΑΤΤΙΚΟΣ Ν.Ο.Ι.Α.Θ.

Θεμιδος 14