ΜΙΧΑΛΗΣ Λ. ΛΕΦΑΚΗΣ

Αθήνα - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
Δημητρίου Ανδρέα 91 1ος όροφος