Σχολή Χορού Grand Jete, Ιωάννας Γαμβρέλη

Αθήνα - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Βοσπόρου 117, Νέα Ιωνία (Καλογρέζα)