ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Β. ΜΙΧΑΛΗΣ

Αθήνα - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
Πλατεία Ανεξαρτησίας 4