Γεωργακόπουλος Γεώργιος Μιχαήλ-Πλαστικός Χειρουργός

Αθήνα - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Ειδικότητα: Πλαστική χειρουργική
Μαρίνου Αντύπα 15 Ηλιούπολη