ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Αθήνα - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 45