ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Αθήνα - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 45