Νοσοκομείο-404 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας

Τρικάλων