Διαγνωστικά Κέντρα-Κηφισιά-Βιοιατρική

210-6127760-2, 210-6124592
Κηφισιας Λεωφορος 227
210-6127760-2, 210-6124592