Μουσεία-Ίδρυμα Γ. Τσαρούχη

210-8062636
Πλουταρχου 28