Διαγνωστικά Κέντρα-Αλιμος-Βιοιατρική

210-9937974, 210-9937879
Βουλιαγμενης Λεωφορος 564
210-9937974, 210-9937879