ΠΑΠΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αθήνα - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2109954900, 6977433030
ΟΛΥΜΠΙΑΣ 22 16451
2109954900, 6977433030