Τράπεζα Κύπρου-Αττικη-Αργυρουπολη Λεωφ.Κυπρου 29

Λεωφορος Κυπρου 29