ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Ηράκλειο - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2810223371/6976393907
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ 19 71202
2810223371/6976393907