ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ηράκλειο - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2810220780, 6947282151
ΧΑΤΖΗΓΛΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ 19 71201
2810220780, 6947282151