ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αθήνα - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Ειδικότητα: Γαστρεντερολόγοι
2105761333 - 6944517065
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 29 12134
2105761333 - 6944517065