Ελληνικά Ταχυδρομεία-Αττικη-Περιστερι Βας. Αλεξανδρου 96

Βας. Αλεξανδρου 96