Κομμωτήρια Τέλης Κίκερης-Αττική-Περιστέρι

2105765705
Βεάκη Αιμ. 23