Σουβλάκια Αττική-Ζωγράφος Μακεδονικό

2107757274
Λεωφόρος Γρηγορίου Αυξεντίου 72