ΣΥΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αθήνα - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

2109945220
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 58 16342