ΓΙΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2105138744, 6977316217
ΠΥΛΟΥ 72 10441
2105138744, 6977316217