Βουλκανιζατέρ-Αττική-Αθήνα

Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 172