ΒΛΕΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ

Αθήνα - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2109707500-6973033815
Λ.ΠΑΠΑΓΟΥ 78 17343
2109707500-6973033815