Γενική Τράπεζα-ΑΤΤΙΚΗ Αγ. Δημήτριος Θ. Κολοκοτρώνη 1-3