Σουβλάκια Αττική-Άγιος Δημήτριος Ο Λάζαρος

2109760100
Στραταρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 108