Σχολεία-Αλεξανδρούπολη 4ο Γυμνάσιο

Αυτοκράτειρας Θεοδώρας και Οψικίου