ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟ

Εβρος - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2551032003-6937349109 Σύντομη Περιγραφή
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37 Αλεξανδρούπολη