Γενική Τράπεζα-ΕΒΡΟΣ Αλεξανδρούπολη Λ. Δημοκρατίας 325