Κτηματολογικά Γραφεία-ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

28ης Οκτωβριου & Αγ. Ειρηνης