Κτηματολογικά Γραφεία-ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

28ης Οκτωβριου & Αγ. Ειρηνης