Διάφορες Ταβέρνες-Αττική-Παλαιά Φώκαια Αυλή

28ης Οκτωμβρίου