Δημαρχεια-Πέλλα-Αριδαία

Τηλ.2384350200 fax 2384025079 www.dimosarideas.gr
Πλ.Αγγ.Γάτσου
Τηλ.2384350200 fax 2384025079 www.dimosarideas.gr