Κέντρο κήπου Φυτώριο Γεωργιάδη

Πέλλα - ΑΡΙΔΑΙΑ

2ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης