Πιάτσες Ταξί-Πέλλα-Αριδαία

Πιάτσα ΤΑΞΙ, τηλ.2384021451
Κεντρική Πλατεία
Πιάτσα ΤΑΞΙ, τηλ.2384021451