Εφορίες-Θεσσαλονίκη

Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης
Βασιλέως Γεωργίου 10
Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης