ΒΕΡΝΙΚΟΛ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Α.Ε

Θεσσαλονίκη - ΔΙΑΒΑΤΑ

10ο Χλμ. Θεσ/νικης - Βέροιας