ΤΑΛΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310950863,6932208699 Σύντομη Περιγραφή
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 85 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ